För dig som korttidsvikarie

Korttidsvikarier anställs direkt av klinikchef. Dessa tjänster annonseras under Jobba hos Distriktsveterinärerna, men inte på Offentliga Jobb.

Särskilt tillstånd

Du som är veterinärstudent ska när du vill arbeta som veterinär söka särskilt tillstånd:

  • Skicka in ansökan (i original)
  • Skicka in anställningsavtal eller annat papper som styrker anställningen (i original). Betala in avgiften och bifoga kvittot (i original)
  • Skicka in utdrag på gjorda poäng (Ladokutdrag)

Du kan även skicka in ansökan med alla delar utom Ladokutdraget för att snabba upp hanteringen och sedan skicka in utdraget när du får det.

Om du är på gång att ansöka eller har ansökt om veterinärlegitimation och vill jobba som veterinär innan du hunnit få legitimationen så ska du i god tid ansöka om särskilt tillstånd. Skriv på ansökan att du har ansökt/ska ansöka om legitimation så kommer ansökningskostnaden för särskilda tillståndet eventuellt att betalas tillbaka.

Har du frågor se Jordbruksverkets webbplats (länk till höger) eller kontakta Enheten för internationella frågor och djurhälsopersonal tfn 036-16 38 28 veterinarfragor@jordbruksverket.se

Boende

Flera av våra mottagningar kan erbjuda boende på mottagningen. Skulle detta inte vara möjligt och du istället ordnar boende själv utgår en ersättning i form av ett nattlönetillägg per dygn. Boendefrågan är en överenskommelse med din klinikchef.

Resor

Om du erbjuds korttidsvikariat på annan ort än där du bor och avståndet är mer än 5 mil enkel resa, har du möjlighet till reseersättning i anslutning till vikariatets början och slut. Du får också ersättning för en tur- och returresa hem med billigast färdsätt var tredje vecka. Är du bosatt i utlandet får du inställelseresan betald från Sveriges gräns till stationeringsorten. Resan från bostadsorten till Sveriges gräns bekostar du själv.