Vad erbjuder vi?

Vi kan erbjuda dig en stimulerande arbetsmiljö med spännande, lärorika och kvalificerade arbetsuppgifter. Hos oss ingår du i ett team på mellan tre och sex personer på någon av våra mottagningar. Antalet legitimerade djursjukskötare eller djurvårdare är i genomsnitt en per mottagning. Möjligheterna för utveckling och till intern rörlighet är goda. Att du är en del av ett samverkande team ger dig också möjligheter att påverka veterinärmedicinsk och teknisk utveckling både på mottagningen och inom organisationen. Din kompetens och ditt engagemang är avgörande för att vi tillsammans ska ha möjlighet att driva och utveckla vår verksamhet för att nå våra mål.

Goda möjligheter till kompetensutveckling

Kompetensutveckling är en naturlig del av vår verksamhet. Som medarbetare erbjuds du både externa och interna kurser som är anpassade för våra specifika behov. Våra överveterinärer står också till tjänst för alla distriktsveterinärer som kunskapsstöd och som en erfarenhetsbank. Det är också ett exempel på en intern karriärväg för medarbetare med stort intresse för veterinärmedicinen inom ett specifikt djurslagsområde. För närvarande finns det fyra överveterinärer med nötkreatur som inriktning och en för häst och en för gris. 

Introduktion som nyanställd

En bra introduktion är en viktig förutsättning för att kunna utföra ett bra arbete och för att känna sig trygg som medarbetare i organisationen. Därför erbjuds alla nyanställda en introduktion uppdelad i två delar.
Introduktionens första del är en introduktionsvecka på mottagningen där du tillsammans med en handledare får en inblick i det vardagliga arbetet. Syftet är att du ska få en inblick i arbetsuppgifterna och praktisk information om arbetsplatsen för att så snabbt som möjligt komma in i arbetet.
Introduktionens andra del är en kurs med genomgång av administrativa rutiner, information om lön och arbetsmiljö samt information om Distriktsveterinärernas organisation.

Vem kan arbeta som distriktsveterinär?

  • Du som har svensk veterinärlegitimation.
  • Du som går i årskurs fem eller sex på en veterinärutbildning och har ansökt om och fått särskilt tillstånd, är behörig att arbeta som distriktsveterinär. Har du inte veterinärlegitimation får du inte utföra officiella uppdrag.
  • Du som har veterinärexamen från godkänd veterinärhögskola i EES-stat, är medborgare i
    EES-stat och fått din ansökan om svensk veterinärlegitimation beviljad av Jordbruksverket.

På Jordbruksverkets sidor om arbete i djurens hälso- och sjukvård finns information om behörighet för veterinärer och annan djurhälsopersonal samt om hur du blir legitimerad, söker särskilt tillstånd med mera.

Jämställdhet och mångfald

Vi eftersträvar mångfald!

Jordbruksverket och Distriktsveterinärerna arbetar efter en plan med tydlig struktur och uttalade mål för en ökad mångfald. En mångfald av personliga egenskaper, kompetenser, bakgrund, arbetssätt, intressen och idéer bland våra medarbetare hör till en av Jordbruksverkets- och Distriktsveterinärernas styrkor.