Tillsatta jobb

Här anslår vi tillsatta jobb. Du kan överklaga tillsättningen inom tre veckor från det datum tjänsten anslogs.

Du kan överklaga vårt beslut

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det inom tre veckor från den dag beslutet anslogs.

Skriv till Statens överklagandenämnd, Jordbruksverket, 551 82 Jönköping. Vi skickar skrivelsen vidare till överklagandenämnden med ett yttrande. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas, den ändring i beslutet som du begär och varför du anser att beslutet är felaktigt.

Tillsatta jobb
Distriktsveterinär

7.1.6-11656/17

Johan Lundblad

2017-10-11

Leg.djursjukskötare

7.1.6-12387/17

Kristin Boklund Catalbas

2017-10-11

Distriktsveterinärer

7.1.06-6650/17

Adam Rääf, Veronica Eide

2017-10-11

Djurvårdare

2.4.6-11100/17

Moa Persson

2017-10-11

Distriktsveterinär

7.1.6-13376/17

Ingrid Lindstedt

2017-10-04

Djurvårdare

7.1.6-13257/17

Annika Hagstedt

2017-10-03

Leg.djursjukskötare

7.1.6-11979/17

Sofia Lundberg

2017-09-25

Distriktsveterinär

7.1.06-11978/17

Amanda Karlsson

2017-09-21