Tillsatta tjänster

Här anslår vi tillsatta jobb. Du kan överklaga tillsättningen inom tre veckor från det datum tjänsten anslogs.

Du kan överklaga vårt beslut

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det inom tre veckor från den dag beslutet anslogs.

Skriv till Statens överklagandenämnd, Jordbruksverket, 551 82 Jönköping. Vi skickar skrivelsen vidare till överklagandenämnden med ett yttrande. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas, den ändring i beslutet som du begär och varför du anser att beslutet är felaktigt.

Tillsatta jobb
Distriktsveterinär Flen

7.1.6-16917/17

Sara Runeström

2017-11-16

Distriktsveterinär Kungsbacka

7.1.6-16137/17

Emma Storm, Andrea Larsson

2017-11-15

Djurvårdare Kiruna

7.1.6-14696/17

Erica Gunnarsson

2017-11-09

Djurvårdare Arvika

7.1.6-15604/17

Ulrika Relte

2017-11-06
 

Kontakta oss

Har du frågor om oss som arbetsgivare eller våra lediga tjänster är du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.