Tillsatta tjänster

Här anslår vi tillsatta jobb. Du kan överklaga tillsättningen inom tre veckor från det datum tjänsten anslogs.

Du kan överklaga vårt beslut

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det inom tre veckor från den dag beslutet anslogs.

Skriv till Statens överklagandenämnd, Jordbruksverket, 551 82 Jönköping. Vi skickar skrivelsen vidare till överklagandenämnden med ett yttrande. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas, den ändring i beslutet som du begär och varför du anser att beslutet är felaktigt.

Tillsatta jobb
Vikarierande klinikchef Nerike

7.1.6-18583/17

Thomas Eriksson

2018-02-16

Affärsområdeschef smådjur

7.1.6-18170/17

Maria Lundvall

2018-02-15

Distriktsveterinär Högsäter

7.1.6-14102/17

Ellen Nyberg

2018-02-13

Djurvårdare Flen

7.1.6-00295/18

Åsa Jörnemark

2018-02-12

Distriktsveterinär Säffle

7.1.6-15078/17

Helena Egecioglu

2018-02-08

Distriktsveterinär Nyköping

7.1.6-19105/17

Clara Törnqvist

2018-02-07

Distriktsveterinär Falköping

7.1.6-18668/17

Petra Alvebris

2018-02-07

Djurvårdare Ånäset

7.1.6-19100/17

Hanna Morrison

2018-02-07

Distriktsveterinär Vilhelmina

7.1.6-16935/17

Arkadiusz Wolny

2018-02-05
 

Kontakta oss

Har du frågor om oss som arbetsgivare eller våra lediga tjänster är du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.