Tillsatta tjänster

Här anslår vi tillsatta jobb. Du kan överklaga tillsättningen inom tre veckor från det datum tjänsten anslogs.

Du kan överklaga vårt beslut

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det inom tre veckor från den dag beslutet anslogs.

Skriv till Statens överklagandenämnd, Jordbruksverket, 551 82 Jönköping. Vi skickar skrivelsen vidare till överklagandenämnden med ett yttrande. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas, den ändring i beslutet som du begär och varför du anser att beslutet är felaktigt.

Tillsatta jobb
Distriktsveterinär Sunne

7.1.6-12876/18

Ingrid Barsnes Laache

2018-10-12

Distriktsveterinär Växjö

7.1.6-10268/18

Frederikke Foged

2018-10-10

Distriktveterinär Gotland

7.1.6-13129/18

Pernille Haastrup Nielsen

2018-10-09

Djurvårdare Vimmerby

7.1.6-13596/18

Rebecka Uberth

2018-10-08

Distriktsveterinär Vännäs

7.1.6-03496/18

Oliver Mackle

2018-10-08

HR-partner Distriktsveterinärerna

7.1.6-11087/18

Evelina Petersson

2018-10-03

Klinikchef Gävle

7.1.6-09336/18

Ann-Carin Sjöberg

2018-10-01

Distriktsveterinär Flen

7.1.6-09290/18

Lisa Wallin

2018-09-28

Distriktsveterinär Jämtland

7.1.6-10894/18

Angelika Dahlberg

2018-09-27

Distriktsveterinär Tibro

7.1.6-03381/18

Anne Doodeman

2018-09-26
Kontakta oss

Har du frågor om oss som arbetsgivare eller våra lediga tjänster är du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.