Tillsatta tjänster

Här anslår vi tillsatta jobb. Du kan överklaga tillsättningen inom tre veckor från det datum tjänsten anslogs.

Du kan överklaga vårt beslut

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det inom tre veckor från den dag beslutet anslogs.

Skriv till Statens överklagandenämnd, Jordbruksverket, 551 82 Jönköping. Vi skickar skrivelsen vidare till överklagandenämnden med ett yttrande. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas, den ändring i beslutet som du begär och varför du anser att beslutet är felaktigt.

Tillsatta jobb
Djurvårdare Stenungsund-Lilla Edet

7.1.6-10296/18

Jonna Fjeldheim Tiger

2018-08-15

Distriktsveterinär Östra Östergötland

7.1.6-10417/18

Alice Mannewald

2018-08-13

Distriktsveterinär Örnsköldsvik

7.1.-08694/18

Sofia Eriksson

2018-08-09

Klinikchef Sjöbo/Österlen

7.1.6-08991/18

Christina Judin

2018-08-08

Distriktsveterinär Gävle

7.1.6-10863/18

Sandra Carlén

2018-08-08

Djurvårdare Sjöbo/Österlen

7.1.6-08294/2018

Amanda Thelander, Annika Nilsson, Maria Ring

2018-08-01

Djursjukskötare Söderköping

7.1.6-10379/2018

Susanne Gustavsson

2018-07-26
 

Kontakta oss

Har du frågor om oss som arbetsgivare eller våra lediga tjänster är du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.