Veterinär- och djursjukskötarstudenter- särskilt tillstånd

Som veterinärstudent- eller djursjuksskötarstudent kan du under vissa förutsättningarna arbeta inom djurens hälso- och sjukvård. För veterinärer gäller bestämmelsrna för både svenska veterinärstudenter och för studenter på andra veterinärutbildningar som är godkända inom EU/EES.

Läs mer och ansök om särskilt tillstånd på Jordbruksverkets webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster