Tillbaka till startsida

2015-09-11

16:19

Beslut nya praktik- och beredskapsområden - Östra Götaland

Med ny gränsdragning i Östra götaland följer nya kontaktuppgifter för dig som bor i berörda områden. Nedan följer en enkel och övergripande beskrivning av de nya kontakterna.

Kontakt Dv Borensberg - Ingen förändring av gränsen mellan Linköping och Borensberg. Använder du idag telefon nummer till Borensbergs mottagning, så fortsätter du med det.

Kontakt Dv Åtvidaberg - Bor du i Åtvidabergs kommun, så kontaktar du Dv Åtvidaberg.

Kontakt Dv Norrköping - Bor du öster om Linköping och öster om Kinda kanal, så kontaktar du Dv Norrköping. Detta område gränsar i söder till Åtvidabergs kommun.

Kontakt Dv Väderstad - Bor du någonstans i resterande del av Linköpings distrikt som inte nämns ovan och väster om Linköping mot Väderstad, så kontaktar du Dv Väderstad. Likaså om du bor sydväst om Linköping (Väster om Kinda kanal och ner mot gränsen till Kinda kommun) så kontaktar du Dv Väderstad.

Kontakt Dv Vimmerby - Du som bor i Kinda kommun och har postadress Rimforsa och Kisa kontaktar Dv Vimmerby

Kontakt Dv Gamleby - Du som bor i Kinda kommunmed med postadress Horn, kontaktar Dv Gamleby.

Det är väldigt svårt att exakt beskriva gränsdragningarna och du är välkommen att kontakta någon av våra mottagningar för detaljerad information om du har svårt att placera in din bostadsort i ovan beskrivning. Vi hjälper dig gärna!