Tillbaka till startsida

2015-10-09

11:08

Nya regler för hästpass

rån och med den 1 januari 2016 börjar en ny hästpassförordning från EU att gälla. Detta innebär en del nya regler vad gäller hästpass och registrering av hästar.

Detta är nytt från 1 januari 2016:

  • Hästpassen får nytt utseende. Hästpass som utfärdas efter 1 januari 2016 kommer att se lite annorlunda ut. Tanken med detta är att göra det svårare att förfalska ett pass.
  • Tilläggsregistrering. De hästar som kommer in i Sverige från annat EU-land och ska stanna längre än 90 dagar behöver göra en tilläggsregistrering i Sverige, även om de redan har ett pass utfärdat i annat EU-land. Det gäller även hästar som kommit in i landet innan den 1 januari 2016. Reglerna för importeradehästar från länder utanför EU gäller som tidigare.
  • Hästdjur för avel och produktion. Hästdjur för avel och produktion är ett begrepp vi inte använt fullt ut i Sverige tidigare, men som vi nu kommer att använda oss av allt mer. Hästdjur för avel och produktion är till exempel korsningshästar och hästar med okänd härstamning.
  • Passutfärdande organisation för hästdjur för avel och produktion. Det här är organisationer som för register och utfärdar pass till hästdjur för avel och produktion.Det är Jordbruksverket som utser dessa organisationer.

Varför behövs hästpass?

Alla hästar i EU ska ha ett hästpass. Det finns tre huvudsyften med passet:

  • Vara till hjälp för att undvika att läkemedel hamnar i våra livsmedel
  • Kunna säkerställa hästens identitet, till exempel vid handel med hästar
  • Vara ett hjälpmedel för att begränsa spridningen av smittsamma sjukdomar.

Passet ska alltid finnas där hästen är. Hästhållaren ska alltid, utan dröjsmål, kunna visa upp hästpasset tillsammans med hästen oavsett om hästen rids, tävlas, transporteras, står uppstallad eller går på bete.

Läs mer på Jordbruksverkets webbsida härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bild