Tillbaka till startsida

2016-05-27

08:28

Första fallet av CWD i Europa

Första fallet av prionsjukdomen chronic wasting disease (CWD) på ren bekräftades i april i Norge och nu har ett andra fall upptäckts på en älg i Norge. Jordbruksverket arbetar nu med att informera berörda externa grupper och myndigheter. EU-kommissionen har bett Sverige och Finland att se över eventuella åtgärder som behöver vidtas, t.ex. om vi anser oss behöva öka övervakningen.

CWD är en neurologisk sjukdom hos hjortdjur och tillhör gruppen sjukdomar som kallas transmissibla spongiforma encefalopatier (TSE). All forskning tyder på att sjukdomen inte kan överföras till människa, sällskapsdjur eller tamboskap.

CWD upptäcktes i Nordamerika på 1960-talet och förekommer hos både vilda och farmade hjortdjur i flera delstater i USA och Kanada. Sjukdomen har tidigare inte påvisats i Europa.

Symtom på CWD

De vanligaste symtomen är att djuret successivt magrar av och visar något eller flera av följande symptom beteendestörningar, trötthet, problem med att samordna rörelser, förlamningar, skakningar eller ökad salivering. Sjukdomsförloppet varar i veckor till månader. Sjukdomen kan överföras vid direktkontakt mellan djur och via förorenat foder, vatten eller jord. Det finns ingen behandling. Det finns inga tester för att fastställa CWD hos levande djur. Diagnosen ställs genom snabbtester eller mikroskopiska undersökningar av material från hjärna och andra vävnader från döda djur.

Uppdaterad information finns på jordbruksverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bild