Tips! Så här söker du

För att göra en sökning mot sökmotorn ska en fråga ställas till en sökmodul. Detta görs genom att du fyller i en sökfråga i fältet Ange sökord och trycker på sök.

Vill du göra mer avancerade sökfrågor än bara ett ord gör du så här:

SökuttryckFörklaring 
PelleSöker efter ordet “pelle” eller ”Pelle” 
Pelle simmar Söker efter orden “pelle” eller “simmar”  
“pelle simmar” Söker efter frasen “pelle simmar”  
Pelle Söker efter ordet “Pelle” med versal i första tecknet  
+pelle +simmar Söker efter orden “pelle” och “simmar”  
+pelle -simmar Söker efter ordet “pelle” där ordet “simmar” inte får förekomma  

Läs mer