Cushings syndrom

Cushings syndrom (kallas idag PPID) hos häst. Cushings syndrom är en sjukdom som leder till överproduktion av kroppseget cortisol och andra hormoner från binjurebarken. Orsaken är hos häst nästan alltid orsakad av en överproduktion av ACTH som produceras i hypofysen och ”talar om” för binjurebarken hur mycket cortisol som ska tillverkas. Denna överproduktion orsakas oftast av att en konstant hämning från hypothalamus (dopamin neuroner) till hypofysen får oxidativa skador (åldersförändringar) vilket ger en överutsöndring från pars intermedia (del av hypofysen). En av dessa produkter är ACTH. Sjukdomen drabbar vanligen hästar mellan 18 och 23 år och är ett livslångt tillstånd. Det ses oftare hos ponnyer och Morganhästar, men alla raser drabbas.

 

De vanligaste symtomen vid Cushings syndrom är:

 • Lång lockig päls som inte fälls som den ska.
 • Fett lagras i depåer framförallt i nacken, ovanför svansen på rumpan, bakom ögonen och i skapet.
 • Minskad muskelmassa som kan leda till viktförlust.
  (viktförlusten är ofta ej synlig i tidigt
  stadie och är svårbedömd om hästen är lite
  överviktig)
 • Lokala svettningar framförallt på hals och bog.
 • Normal eller ökad aptit trots viktförlust.
 • FÅNG, den allvarligaste följden av cushing´s syndrom.
 • Ökad törst och urinering
 • Ökad infektionsrisk
 • Dålig tandhälsa

 

Observera att alla hästar med Cushings syndrom inte visar alla dessa symtom.

Diagnos kan ställas genom ta blodprov för att mäta ACTH nivån. Man kan också ge hästen en låg dos kortison på kvällen och mäta dagen efter hur kroppen svarar på det.

Behandling är möjligt för att hålla tillbaka symtomen och det rör sig om en livslång behandling.
Den aktiva substansen heter pergolid och det finns lite olika märken på marknaden. Doseringen får man justera efterhand då olika hästar svarar olika bra på medicineringen (normal startdos ca 1 mg/häst dagligen). Efter 1-2 mån behandling bör man ta ett blodprov för att se om medicineringen har önskad effekt. Hästarna brukar inte lida av biverkningar av medicineringen men om den inte ger någon effekt finns det heller ingen anledning att fortsätta behandlingen.
(Biverkningar man kan se är inappetens, svettningar, depression, snabb andning och beteendeförändringar.)

Man kan hjälpa hästen att bli av med överskottspäls genom att klippa hästen. Behandling mot cushing botar inte det akuta fånganfallet men det kan minska risken att hästen får fång igen. Det är därför viktigt att behandla en häst som får fång på sedvanligt vis med hjälp av veterinär samt en duktig hovslagare.