Bilavgift och inställelseavgift

Vid besök där vi kör bil till dig får du betala en bilavgift och en inställelseavgift. Bilavgiften är den samma oavsett hur långt vi kör. Inställelseavgiften är en restidsavgift och beror på hur lång tid resan tar fram och tillbaka. Åker vi till flera kunder på samma plats delas kostnaden mellan kunderna. Om ditt djur behöver behandlas under jourtid och veterinären åker bil till mottagningen tar vi ut bilavgift och inställelseavgift. Under jourtid är avgifterna högre. 

 

Bilavgift

Bilavgiften ersätter oss för kostnader för att nyttja våra bilar. Oavsett hur långt vi kör är bilavgiften 350 kr.

Inställelseavgift normal tid (vardagar klockan 8-17)

Använd tid

Pris inklusive moms

 

Första halvtimmen

392 kronor

 

Varje påbörjad 15 minutersperiod efter första halvtimmen

132 kronor

 

Reducerad inställelseavgift

När vi reser till akut sjuka djur som uteslutande hålls för produktion av livsmedel debiterar vi maximalt 45 minuters restid.