Några prisexempel

Distriktsveterinärerna strävar efter en transparent prisbild så att du som kund ska kunna se vilka kostnader du kan räkna med när du besöker oss för några av de vanligast förekommande sjukdomarna.

Priserna gäller under normal tid. Kom ihåg att varje patient behandlas individuellt och detta gör att det totala priset kan bli högre än det som vi anger här om fler åtgärder eller prover än de som ingår i beräkningarna utförs vid besöket. Till exempel kan det ofta vara nödvändigt att vi ger lugnande till djuret och de kostnaderna tillkommer då.

Det angivna prisspannet beror på lokala kostnader hos din distriktsveterinärmottagning.

På jourtid (beredskap) höjs priserna, hur mycket beror på vilken tid på dygnet som besöket genomförs. Dessutom tillkommer reskostnad under jourtid (beredskap). Du kan räkna med att startkostnaden för ett besök på jourtid (beredskap) kostar från 2500 kronor på dagen, kväll och natt kostar det från 2800 kronor. Vid långa resor blir kostnaden högre

HUND

Prisspann dagtid pga olika basavgiftsnivå

Normaltid

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Analsäcksinflammation

+/- 200:-

1.800:-

2.700:-

3.000:-

3.400:-

Sårskada

Kan bli högre pris om flera sår

2.600:-

3.600:-

4.000:-

4.400:-

Klobrott/ klokapselbrott

+/- 200:-

2.500:-

Inte jourfallKlåda (enkel)

+/- 200:-

1.400:-

Inte jourfallKlåda (hudutredning mer omfattande), prover tillkommer

+/- 600:-

2.500:-

Inte jourfallLivmoderinflammation, diagnostik tillkommer

+ 2000:- / -1000:-

16.000:-

24.000:-

27.000:-

30.000:-

Ormbett, blodanalys tillkommer

+/- 400:-

3.800:-

5.800:-

6.500:-

7.200:-

Urinvägsinfektion

+/- 200:-

2.200:-

3.300:-

3.700:-

4.100:-

Öroninflammation

+/- 200:-

1.700:-

2.600:-

3.000:-

3.000:-


KATT

Prisspann dagtid pga. olika basavgiftsnivåer

Normaltid

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Sårskada

Kan bli högre pris om flera sår

2.600:-

3.600:-

4.000:-

4.400:-

Böld

Kan bli högre pris om flera bölder

2.400:-

3.300:-

3.700:-

4.100:-

Ormbett, blodanalys tillkommer

+/- 400:-

3.800:-

5.800:-

6.500:-

7.200:-

Urinstopp, under sedering

+/- 200:-

3.000:-

4.500:-

5.000:-

5.500:-

Urinvägsinflammation

+/- 200:-

2.200:-

3.300:-

3.700:-

4.100:-

Öronskabb

+/- 200:-

1.500:-

Inte jourfallHÄST

Prisspann dagtid pga olika basavgiftsnivå

Normaltid

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Akut lymfangit

+/-200:-

1.400:-

1.900:-

2.100:-

2.300:-

Fång

+/-200:-

1.900:-

2.800:-

3.200:-

3.500:-

Hornhinnesår

+/-200:-

1.800:-

2.700:-

3.000:-

3.400:-

Hovböld

+/-200:-

2.900:-

4.500:-

5.100:-

5.700:-

Kolik

+/-200:-

4.200:-

6.200:-

7.000:-

7.700:-

Sårskada

Kan bli högre pris om flera sår

3.000:-

4.500:-

5.100:-

5.700:-