Våra fasta priser - KATT

Distriktsveterinärerna jobbar för att du enkelt ska veta vad vanliga ingrepp kostar. Därför har vi skapat rikspriser som gäller på Distriktsveterinärernas mottagningar i hela landet. Rikspris finns för vissa åtgärder, som genomförs på ett likadant sätt och där vi inte behöver ta hänsyn till djurets symtom, behandlingsstrategier etc. Prislistan är uppdaterad januari 2019.

Tänder

 • Tandvård grund, undersökning och rengöring 1.654 kr
 • Tandextraktion 1, borttagning av 1-2 lösa tänder inkl. röntgen, 2.660 kr
 • Tandextraktion 2, borttagning av 1-2 fasta tänder inkl. röntgen, 4.400 kr
 • Tandextraktion 3, borttagning av 3-6 tänder inkl. röntgen, 4.700 kr
 • Tandextraktion 4, borttagning av 7-12 tänder inkl. röntgen, 5.300 kr
 • Tandextraktion 5, borttagning av fler än 12 tänder inkl. röntgen, 6.200 kr
 • Tandröntgen, 800 kr

Vaccinationer

 • Vaccination av kull, pris per djur - för 1-2 djur i kullen 417 kr
 • Vaccination av kull, pris per djur - för 3 eller fler djur i kullen 331 kr
 • Vaccination och ID chip av kull, pris per djur - för 1-2 djur i kullen 602 kr
 • Vaccination och ID chip av kull, pris per djur - för 3 eller fler djur i kullen 519 kr
 • Vaccination, pris per djur (som inte ingår i en kull) 468 kr

Besiktning

 • Besiktning av ett djur som inte ingår i en kull 850 kr
 • Besiktning av kull, pris per djur - 1-2 djur i kullen 430 kr
 • Besiktning av kull, pris per djur - 3 eller fler djur i kullen 350 kr
 • Besiktning och ID chip av kull, pris per djur - 1-2 djur i kullen 630 kr
 • Besiktning och ID chip av kull, pris per djur - 3 eller fler djur i kullen 540 kr
 • Besiktning och vaccination av kull, pris per djur - 1-2 djur i kullen 616 kr
 • Besiktning och vaccination av kull, pris per djur - 3 eller fler djur i kullen 498 kr
 • Besiktning, vaccination och ID chip av kull, pris per djur  675 kr

Dräktighet

 • Dräktighetsundersökning med ultraljud 850 kr
 • Dräktighetsundersökning med röntgen 1.080 kr

Kastration

 • Kastration av hankatt 704 kr
 • Kastration av honkatt 1.237 kr

Pass

 • Pass, utfärdande för smådjur 860 kr
 • Pass och vaccination rabies 1.000 kr
 • Avmaskning och intyg för resa till Norge, Finland mfl länder 260 kr

Avlivning

 • Avlivning 1.062 kr
 • Avlivning och kremering 1.562 kr
 • Avlivning och separat kremering 2.462 kr

Priserna avser avlivning på mottagningen

Paketpris Katt