Lantbrukets djur

Förebyggande djurhälsovård och rådgivning i nära samarbete med djurägaren blir allt viktigare för att skapa en effektiv och lönsam produktion med god djurhållning. Vi arbetar systematiskt med att förbättra djurhälsan. Vi utvecklar våra tjänster för såväl stora som mindre besättningar.

gris

Vår kompetens

Våra veterinärer som arbetar med tjänsten Besättningsservice är specialutbildade, ingår i interna kompetensteam och är gårdens partner i djurhälsovård. Förutom att behandla vanliga sjukdomsfall är det väsentligt att ha stort fokus på mindre hälso- och fruktsamhetsstörningar av olika slag. Genom att systematiskt besöka gårdarna, undersöka djur, behandla dessa, följa utvecklingen i redovisningar och samverka med personalen blir veterinären en värdefull resurs för din besättning.
För mjölkproducenterna har vi också Hälsopaket Mjölk som en kompletterande tjänst med helhetsgenomgång och en handlingsplan kring gårdens resultat och hälsa. Även den utförs av specialutbildade veterinärer.

Läs mer om Distriktsveterinärernas arbete med Besättningsservice för Nöt och Gris.

Välkommen!