Kastration Katt

Kastration Katt - hane

 • Normalkastration
 • Id-märkning
 • Vaccination
 • Råd om foder och vikt efter kastration
 • Provpåse med foder
 • Informationsbladet ”Kastration”

Pris 990 kr

Kastration Katt - hona

 • Normalkastration
 • Id-märkning
 • Vaccination
 • Råd om foder och vikt efter kastration
 • Provpåse med foder
 • Informationsbladet ” Kastration”

Pris 1.440 kr

Alla priser är inklusive moms.