Säker journalföring

Om du redan är kund hos oss finns du i vårt kundregister. För att vi ska kunna ha en säker journalföring behöver vi ditt person- eller organisationsnummer.

Journaluppgifter

Eventuellt kan vi behöva komplettera eller registrera dina uppgifter på nytt. För att kunna hantera journaler, remisser, provsvar, kallelser och sms elektroniskt enligt PUL (Personuppgiftslagen) behöver vi ditt godkännande.

Journalen följer djuret, så vilken av våra mottagningar du än besöker så finns djurets historik tillgänglig. Om du ska sälja ditt djur och vill att den nya ägaren ska få tillgång till djurets journal behöver du lämna ett medgivande.

Vårt journalsystem hjälper oss att kvalitetssäkra

2014 införde Distriktsveterinärerna ett nytt journalsystem. Med systemet har vi en säker journalföring i en miljö som uppfyller dagens krav på tillgänglighet. Samtidigt ger det oss  möjlighet att skapa bättre förutsättningar för kvalitetssäkring av våra tjänster.