Några prisexempel

Distriktsveterinärerna strävar efter en transparent prisbild så att du som kund ska kunna se vilka kostnader du kan räkna med när du besöker oss för några av de vanligast förekommande sjukdomarna. Vi kommer att visa flera priser löpande.

Priserna gäller under normal tid. Kom ihåg att varje patient behandlas individuellt och detta gör att det totala priset kan bli högre än det som vi anger här om fler åtgärder eller prover än de som ingår i beräkningarna utförs vid besöket. Till exempel kan det ofta vara nödvändigt att vi ger lugnande till djuret och de kostnaderna tillkommer då.

Det angivna prisspannet beror på lokala kostnader hos din distriktsveterinärmottagning samt på läkemedelsåtgång.

På jourtid (beredskap) höjs priserna, hur mycket beror på vilken tid på dygnet som besöket genomförs. Dessutom tillkommer reskostnad under jourtid (beredskap). Du kan räkna med att startkostnaden för ett besök på jourtid (beredskap) kostar från 2300 kr på dagen, kväll och natt kostar det från 2600 kr. Vid långa resor blir kostnaden högre.


Häst

Reskostnad tillkommer på häst


Akut lymfangit

plus minus 200

1 300 kr

Fång

plus minus 200

1 800 kr

Hornhinnesår

plus minus 200

1 700 kr

Hovböld

plus minus 200

2 700 kr

Kolik

plus minus 200

3 700 kr

Sårskada

Kan bli högre pris om fler sår

2 900 kr

 

 

 

KattBitsår

Kan bli högre pris om flera sår

2 500 kr

Böld

Kan bli högre pris om flera bölder

2 200 kr

Ormbett, blodanalys tillkommer

plus minus 400

3 700 kr

Urinsten undersedering

plus minus 200

2 800 kr

Urinvägsinflammation

plus minus 200

2 000 kr

Öronskabb

plus minus 200

1 600 krHundAnalsäcksinflammation

plus minus 200

1 700 kr

Bitsår

Kan bli högre pris om flera sår

2 500 kr

Klobrott/klokapselbrott

plus minus 200

2 500 kr

Klåda (enkel)

plus minus 200

1 300 kr

Klåda (hudutredning mer omfattande),

prover tillkommer

plus minus 600

2 400 kr

Livmoderinflammation, inkl viss diagnostik

minus 200, plus 2000

15 300 kr

Ormbett, blodanalys tillkommer

plus minus 400

3 700 kr

Urinvägsinfektion

plus minus 200

2 000 kr

Öroninflammation

plus minus 200

1 600 kr