Våra fasta priser - katt

Distriktsveterinärerna jobbar för att du enkelt ska veta vad vanliga ingrepp kostar. Därför har vi skapat rikspriser som gäller på Distriktsveterinärernas mottagningar i hela landet. Rikspris finns för vissa åtgärder, som genomförs på ett likadant sätt och där vi inte behöver ta hänsyn till djurets symtom, behandlingsstrategier etc.

Våra fasta priser för din katt

Senast uppdaterad mars 2017


Katt

Avlivning, kostnad för kremering tillkommer

1 014 kr

Avmaskning och intyg för resa till Norge, Finland mfl länder.

240 kr

Besiktning av ett djur som inte ingår i en kull

790 kr

Besiktning av kull, pris per djur - 1-2 djur i kullen

400 kr

Besiktning av kull, pris per djur - 3 eller fler djur i kullen

320 kr

Besiktning och ID chip av kull, pris per djur -

1-2 djur i kullen

590 kr

Besiktning och ID chip av kull, pris per djur -

3 eller fler djur i kullen

510 kr

Besiktning och vaccination av kull, pris per djur - 1-2 djur i kullen

533 kr

Besiktning och vaccination av kull, pris per djur - 3 eller fler djur i kullen

453 kr

Besiktning, vaccination och ID chip av kull, pris per djur - 1-2 djur i kullen

717 kr

Besiktning, vaccination och ID chip av kull, pris per djur - 3 eller fler djur i kullen

637 kr

Dräktighetsundersökning med ultraljud

793 kr

Dräktighetsundersökning med röntgen

998 kr

Kastration av hankatt

674 kr

Kastration av honkatt

1 186 kr

Pass, utfärdande för smådjur

800 kr

Pass och vaccination rabies

950 kr

Vaccination av kull, pris per djur - för 1-2 djur i kullen

378 kr

Vaccination av kull, pris per djur - för 3 eller fler djur i kullen

290 kr

Vaccination och ID chip av kull, pris per djur - för 1-2 djur i kullen

552 kr

Vaccination och ID chip av kull, pris per djur - för 3 eller fler djur i kullen

474 kr

Vaccination, pris per djur (som inte ingår i en kull)

442 kr