Lantbrukets djur - Älvsbyn

Vi kan hjälpa till med bland annat:

  • ultraljud för dräktighetsdiagnostisering
  • ViLA - villkorad läkemedelsanvändning nöt
  • avhorning
  • kastration
  • vaccination
  • dräktighetsundersökning.