Häst - Säffle

Förutom vår ambulerande verksamhet med akuta behandlingar vid exempelvis sårskador, kolik och akuta hältor så gör vi även planerade besök.

Vi kan hjälpa till med bland annat:

  • medicinsk utredning
  • tandvård
  • blodprovsanalys
  • hudutredning
  • stående kastration på hingst
  • signalementsbeskrivning samt chipmärkning
  • åldersbestämning
  • besiktning
  • rådgivning inom exempelvis avmaskning
  • vaccination