Värdegrund för Distriktsveterinärerna

Affärsmässiga - Vi är lyhörda för kundens behov, och erbjuder det som vi ser att kunden behöver. Vi är tydliga mot kunden och informerar om behandling och priser. Vi bemöter kunden med respekt.

Engagerade - Vi ser till kundens bästa och är intresserade och hjälpsamma. Vi är omtänksamma mot både kunden och varandra.

Innovativa - Vi är flexibla, och kan anpassa oss när situationen kräver det. Vi samarbetar med kunden och varandra för att hitta lösningar.

Kompetenta - Vi fördjupar och utvecklar vår kompetens, och använder varandras kunskaper, så att de motsvarar kundens behov.

Proaktiva - Vi skapar nya koncept och produkter genom att förutse kundens behov. Vi planerar och utvecklar vårt sätt att arbeta så att vi använder våra resurser på bästa möjliga sätt.

Professionella - Vi är effektiva och har bra rutiner. Vi använder vår kompetens och våra system på ett ändamålsenligt sätt.

Samarbetsvilliga - Vi kommunicerar med kunden och varandra. I arbetsgruppen och praktikområdet ser vi varandra som tillgångar, och hjälps åt med tanke på kundens bästa. Vi har ett gott bemötande mot både kunden och varandra på arbetsplatsen.

Tillgängliga - Vi finns för kunden, över hela landet, under hela dygnet. Det är lätt att komma i kontakt med oss.

Trovärdiga - Vi är måna om att ha goda kundrelationer över tid. Vi bygger förtroende hos kunden genom att vi håller det vi lovar, och inte lovar mer än vi kan hålla.