Häst - Tips och Råd

Tips och råd från Distriktsveterinärerna

Att främja en god djurhälsa och förebygga sjukdomar är prioriterat för Distriktsveterinärerna. Det här är också något som allt fler djurägare frågar efter. Nedan ser du några exempel på hur vi arbetar med detta. En frisk häst och en sund hästhållning är målet för vår rådgivning. VI vill också vara ett stöd för att skapa bra rutiner för till exempel avmaskning och vaccinationer i stallet.