Våra fasta priser - HÄST

Distriktsveterinärerna jobbar för att du enkelt ska veta vad vanliga ingrepp kostar. Därför har vi skapat rikspriser som gäller på Distriktsveterinärernas mottagningar i hela landet. Rikspris finns för vissa åtgärder, som genomförs på ett likadant sätt och där vi inte behöver ta hänsyn till djurets symtom, behandlingsstrategier etc. Prislistan är uppdaterad januari 2019.

Vaccinationer

  • Vaccination av häst, vid besök på mottagningen Hästinfluensa 600 kr
  • Vaccination av häst, vid besök på mottagningen Hästinfluensa och stelkramp 650 kr
  • Vaccination av häst, vid besök på mottagningen Hästinfluensa och Botulism 975 kr
  • Vaccination av häst, vid besök på mottagningen Hästinfluensa, stelkramp och Botulism 1.020 kr

Besiktning

  • Besiktning vuxen häst, kostnad för resa tillkommer 2.200 kr

Tänder

  • Munhåleundersökning, kostnad för resa tillkommer 1.550 kr
  • Munhåleundersökning i samband med besiktning, kostnad för resa tillkommer 1.200 kr
  • Munhåleundersökning föl eller unghäst, kostnad för resa tillkommer 1.400 kr
  • Munhåleundersökning och vaccination influensa, kostnad för resa tillkommer 1.950 kr
  • Munhåleundersökning och vaccination influensa + stelkramp, kostnad för resa tillkommer 1.950 kr

Våra fasta priser för munhåleundersökning gäller endast undersökning, kostnader för eventuella ytterligare behandlingar/åtgärder kan tillkomma.