Häst

Med bra utrustning, kompetens och tillgänglighet kan vi erbjuda en mängd olika tjänster som munhåleundersökningar, kastrationer, vaccinationer och hältutredningar i fält och på våra mottagningar.

Vi utför gynekologiska undersökningar och har på flera orter kompetens inom seminverksamhet. Vi arbetar för en sund hästhållning och erbjuder samarbete och kvalificerad rådgiving kring hälsa och prestation.

Tänk på att alltid ha med hästpasset vid veterinärbesök. Passet är en viktig ID-handling och veterinärerna måste föra in vissa läkemedel som används vid behandling av din häst!

Välkommen!