Ditt besök

Vi har möjlighet både till hembesök och att ta emot dig och ditt djur på våra mottagningar runt om i landet – oavsett om du är i behov av förebyggande djurhälsovård, rådgivning eller akut djursjukvård. Dygnet runt, året om. Välkommen att kontakta oss!

Om besöket

Vid ett besök får du ett komplett behandlingsbevis som innehåller uppgifter om diagnos, behandlingar, läkemedel, karenstider och råd om hur du ska vårda ditt djur efter behandlingen. Du kan välja på att få behandlingsbeviset  i handen eller via mejl. Om du önskar kan du även få kallelser, påminnelser och provsvar via sms eller mejl.

En säker journalföring

Om du redan är kund hos oss finns du i vårt kundregister. För att vi ska kunna ha en säker journalföring behöver vi ditt person- eller organisationsnummer. Eventuellt kan vi behöva komplettera eller registrera dina uppgifter på nytt. För att kunna hantera journaler, remisser, provsvar, kallelser och sms elektroniskt (enligt PUL, Personuppgiftslagen) behöver vi ditt godkännande. Det frågar vi dig om vid första besöket.

Journaluppgifter

Journalen följer djuret, vilket ger dig och oss bättre möjlighet till djurets historik. Om du ska sälja ditt djur och vill att den nya ägaren ska få tillgång till djurets journal behöver du lämna ett medgivande.

Nytt journalsystem

Distriktsveterinärerna införde ett nytt journalsystem 2014. Med systemet har vi en säker journalföring i en miljö som uppfyller dagens krav på tillgänglighet. Samtidigt ger det oss även möjlighet att skapa bättre förutsättningar för kvalitetssäkring av våra tjänster.

Direktreglering

Vi har i vårt nya journalsystem förberett för att kunna hantera direktreglering och hoppas snart kunna erbjuda detta.

Kontakta din mottagning för frågor om:

behandlingsbevis, tidsbokning, återbud, prisuppgifter eller rådgivning.
Kontakta din mottagning

Kontakta vårt huvudkontor för frågor om:

din veterinärfaktura, betalning eller påminnelse.
Ring 010-122 80 00 eller mejla distriktsveterinarerna@jordbruksverket.se

Allmänna frågor eller synpunkter