Fakturering

Du som är lantbrukare eller annan näringsidkare kan få faktura. Vid besöket kan du som kund välja att få fakturan direkt i handen, via mejl eller hemskickad per post. Avtalskunder har möjlighet att få månadsfaktura. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Om fakturan inte betalas i tid skickas en betalningspåminnelse med påminnelseavgift på 60 kr. Försenas betalningen ytterligare tillkommer kostnader för inkasso och dröjsmålsränta.