Distriktsveterinärerna logotyp

Häst | GÄVLE/VALBO

Ambulerande verksamhet. Förutom akuta behandlingar vid exempelvis sårskador och kolik så gör vi även planerade besök.

Vi kan hjälpa till med bland annat:

  • munhåleundersökningar inkl vargtandsextraktioner
  • besiktningar
  • vaccinationer
  • rådgivning i samband med avmaskning.

https://distriktsveterinarerna.se/755.html