Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Korttids­anställningar

Här annonserar vi korttidsanställningar. Dessa anställningar söker du via klinikchefen på respektive mottagning. Aktuella tjänster att söka:

Aktuella korttidsanställningar

Mottagning

Period

Kontakt

Månader, månad, veckor, vecka, långhelg.

Ninna Sjö
010-122 96 77
Ninna.sjo@dv.sjv.se

Praktisk information

Boende

Flera av våra mottagningar kan erbjuda boende på mottagningen. Skulle detta inte vara möjligt och du istället ordnar boende själv utgår en ersättning i form av ett nattlönetillägg per dygn. Boendefrågan är en överenskommelse med din klinikchef.

Resor

Om du erbjuds korttidsvikariat på annan ort än där du bor och avståndet är mer än 5 mil enkel resa, har du möjlighet till reseersättning i anslutning till vikariatets början och slut. Du får också ersättning för en tur- och returresa hem med billigast färdsätt var tredje vecka. Är du bosatt i utlandet får du inställelseresan betald från Sveriges gräns till stationeringsorten. Resan från bostadsorten till Sveriges gräns bekostar du själv.