Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Så ska Distrikts­veterinärerna fortsätta göra avtryck

I en omvärld som ständigt förändras gäller det att agera snabbt och att vara på plats när det händer. Därför jobbar Distriktsveterinärerna målinriktat för att skapa en trygg, lustfylld och sammanhållen kultur där människor trivs och vill utvecklas.

Kategori: Beredskap 24/7

Sundare djur, tryggare liv – för ett hållbart samhälle. Distriktsveterinärernas vision rymmer många viktiga fundament. Bland de strategiska målen som väntar härnäst handlar ett av dem om att skapa ett gemensamt Distriktsveterinärerna.

Vi är inte ute efter att skapa ett snabbmatskoncept där alla gör exakt likadant. Men för att vi tillsammans ska vara starka måste vi utnyttja våra fördelar med att vara en stor organisation, berättar Christoffer Källman, driftschef.

Ett steg mot en mer enad organisation är att satsa på fler gemensamma arbetssätt.

Att vi är ett gemensamt Distriktsveterinärerna ska märkas i en gemensam utformning av lokaler, på våra arbetskläder och hur vi uttrycker oss i kundmöten. En hög igenkänningsfaktor skapar en trygghet oavsett mottagning, säger Christoffer Källman.

Att Distriktsveterinärerna ska gå mot en mer enad organisation ställer stora krav på ledarskapet. Eftersom klinikcheferna arbetar lokalt utspridda i hela landet saknar de daglig kontakt med andra chefskollegor. Det förutsätter chefernas självständighet men också struktur i den interna kommunikationen.

Jag är stolt över våra klinikchefer som gör ett fantastiskt arbete i det dagliga operativa arbetet, men också som ledare i det långsiktiga strategiska arbetet på mottagningen för att vi ska stå oss stadigt även i framtiden. Genom att ständigt påminnas om vår vision och att leva vår värdegrund hjälper det oss framåt. Två andra av Distriktsveterinärernas strategiska mål är att öka produktiviteten och göra lönsamma affärer.

För mig är det självklart att vi som har ett statligt uppdrag ska vara affärsmässiga och hushålla med statens resurser på ett klokt sätt. Ökad produktivitet innebär inte att vi ska skruva upp tempot, vi ska istället jobba med smarta arbetssätt som leder till effektivitet och trygghet för både våra medarbetare och kunder, säger Christoffer Källman.

I den mån han hinner är han gärna ute i verksamheten och jobbar kliniskt som veterinär. Senast han fick den möjligheten var på Gotland och i Nerike.

Att få diskutera rutiner och kliniska fall med våra medarbetare är fantastiskt givande. Jag blir imponerad över den samlade kunskap, erfarenhet och det kollegiala stöd som finns bland alla våra medarbetare. Det ger mig en större förståelse för styrkan och utmaningarna i vår organisation.

OM fem år vill Christoffer Källman att Distriktsveterinärerna ska vara den självklara arbetsgivaren för veterinärer och sköterskor som vill göra skillnad. För att nå dit behövs tydligare och mer synlig kommunikation kring vilka Distriktsveterinärerna är.

Att kunna kombinera karriären med familj och en rik fritid en förutsättning för att vi ska lyckas rekrytera och behålla vår personal. En del av det handlar om att vi måste anpassa våra arbetstider och vår arbetsmiljö så att en karriär som veterinär passar alla stadier i livet, säger han.

I dag är Distriktsveterinärerna mer rustade för krissituationer än någonsin tidigare. En övergripande utmaning, som kommer att bli ännu tydligare i framtiden, är att följa omvärldens utveckling och agera snabbt när något händer.

En krissituation innefattar alla externa händelser som gör att vi kan behöva ställa om snabbt, exempelvis torka, bränder, krig eller smittsamma djursjukdomar. Men det är också i de situationerna som vi som veterinärer kan göra som allra störst skillnad.

Vad är ditt starkaste minne från din tid inom Distriktsveterinärerna?

Alla möten där vi verkligen gör skillnad fastnar lätt på näthinnan. Jag minns exempelvis när jag som nyutexaminerad veterinär i Vilhelmina fick operera en magomvriden hund, besöka en mjölkbesättning med bara två kor, vaccinera 50 draghundar och avliva en ren.