Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Basavgift

Vid nästan alla besök av eller hos Distriktsveterinärerna debiterar vi en basavgift. Avgiften tas ut för varje påbörjad timme utöver inställelsetid (restid). Nivåerna på avgiften varierar beroende på typen av besök och vilken mottagning det är.