Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Våra fasta priser | KATT

Distriktsveterinärerna jobbar för att du enkelt ska veta vad vanliga ingrepp kostar. Därför har vi skapat rikspriser som gäller på Distriktsveterinärernas mottagningar i hela landet. Rikspris finns för vissa åtgärder, som genomförs på ett likadant sätt och där vi inte behöver ta hänsyn till djurets symtom, behandlingsstrategier etc. Prislistan är uppdaterad januari 2019.

Tänder

 • Tandvård grund, undersökning och rengöring 1.654 kr
 • Tandextraktion 1, borttagning av 1-2 lösa tänder inkl. röntgen, 2.660 kr
 • Tandextraktion 2, borttagning av 1-2 fasta tänder inkl. röntgen, 4.400 kr
 • Tandextraktion 3, borttagning av 3-6 tänder inkl. röntgen, 4.700 kr
 • Tandextraktion 4, borttagning av 7-12 tänder inkl. röntgen, 5.300 kr
 • Tandröntgen, 800 kr

Ovanstående priser gäller under förutsättning att allt utförs under ett besök. Om veterinären vid besöket ser att åtgärderna kräver flera besök , t ex vid borttagande av många tänder, kan priset komma att justeras.

Vaccinationer

 • Vaccination av kull, pris per djur - för 1-2 djur i kullen 430 kr
 • Vaccination av kull, pris per djur - för 3 eller fler djur i kullen 340 kr
 • Vaccination och ID chip av kull, pris per djur - för 1-2 djur i kullen 610 kr
 • Vaccination och ID chip av kull, pris per djur - för 3 eller fler djur i kullen 530 kr
 • Vaccination, pris per djur (som inte ingår i en kull) 480 kr

Besiktning

 • Besiktning av ett djur som inte ingår i en kull 850 kr
 • Besiktning av kull, pris per djur - 1-2 djur i kullen 430 kr
 • Besiktning av kull, pris per djur - 3 eller fler djur i kullen 350 kr
 • Besiktning och ID chip av kull, pris per djur - 1-2 djur i kullen 630 kr
 • Besiktning och ID chip av kull, pris per djur - 3 eller fler djur i kullen 540 kr
 • Besiktning och vaccination av kull, pris per djur - 1-2 djur i kullen 630 kr
 • Besiktning och vaccination av kull, pris per djur - 3 eller fler djur i kullen 510 kr
 • Besiktning, vaccination och ID chip av kull, pris per djur 675 kr

Dräktighet

 • Dräktighetsundersökning med ultraljud 850 kr
 • Dräktighetsundersökning med röntgen 1.080 kr

Kastrering

 • Kastrering av hankatt 720 kr
 • Kastrering av honkatt 1.260 kr

Pass

 • Pass, utfärdande för smådjur 860 kr
 • Pass och vaccination rabies 1.000 kr
 • Avmaskning och intyg för resa till Norge, Finland mfl länder 260 kr

Avlivning

 • Avlivning 1.079 kr
 • Avlivning och kremering 1.610 kr
 • Avlivning och separat kremering 2.510 kr

Priserna avser avlivning på mottagningen.

Paketpris Katt