Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

En säker start | GRIS

- fler ska överleva!

Distriktsveterinärerna erbjuder ett målriktat program till dig som gärna vill ha minskad spädgrisdödlighet och vem vill inte det?

Spädgrisdödligheten måste reduceras om du vill ha en lönsam grisproduktion. I många besättningar är spädgrisdödligheten den största orsaken till att antal avvanda grisar per årssugga ligger för lågt.

En säker start, är ett målriktat program som sätter fokus på olika
områden för att minska spädgrisdödligheten. Varje besök i programmet belyser ett speciellt område:

  1. Förberedning/drift av grisningsavdelningen.
  2. Grisningen.
  3. Hantering av nyfödda I (råmjölk, kullutjämning, amsuggor).
  4. Hantering av nyfödda II (kullbyte, uppsamling, minsta amma).
  5. Daglig tillsyn (sjukdom/behandling, rutinåtgärder.
  6. Foder, mjölkproduktion.

Vid varje besök värderas läget i besättningen och förslag till förbättringar diskuteras.

Distriktsveterinärerna erbjuder som en del av programmet att genomföra en undersökning av orsakerna till varför grisarna dör. Obduktion av 50–100 grisar sker i besättningen. Resultaten samlas och redovisas i ett diagram för att ge en bra överblick över orsakerna.

Kom ihåg att obduktion av enskilda grisar aldrig ger en bild av vad som ligger bakom en hög
spädgrisdödlighet!

Är du intresserad eller har du några frågor?
Välkommen att kontakta Louise Hägg Grönborg,
Distriktsveterinärernas överveterinär för gris.

Du når Louise på telefon 0101228018 eller mejl. Louise.Hagg.Gronborg@distriktsveterinarerna.se