Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

ViLA Mjölk utbildning för mjölkföretagare och djurskötare

ViLA står för villkorad läkemedelsanvändning och är ett nära samarbete
mellan dig och din besättningsveterinär kring djurhälsan och
produktionen i din besättning. Förutom bollplank och råd får du möjlighet
att själv behandla vissa sjukdomar i din mjölkproducerande besättning.

Efter godkänd utbildning får du själv behandla djur inom ramen för ViLA Mjölk. Utbildningen är en dag och den ges digitalt via Teams. Du får också ett inläsningskompendium på posten en vecka före kursen med grundläggande kunskap om ViLA, kons och kalvens fysiologi och hur du kan förebygga att sjukdomar uppstår. Efter kursen får du en kortare examination via din e-post.

Under kursen tas bland annat upp:

  • Antibiotikaresistens
  • Säker läkemedelshantering
  • Symtom och behandling
  • Hur ViLA Mjölk går till i praktiken

När: Måndag 25/10 kl. 9-16
Var: Digitalt via Teams
Språk: Svenska
Kostnad: 1300 kronor + moms
Anmälan: Hör av dig till carolina.pettersson@distriktsveterinarerna.se eller via telefon 070-768 13 46, senast 11/10. Ange namn, postadress (hit skickas kompendiet), e-post, SE-nummer samt fakturaadress.