Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Vård med utrymme för eftertanke

Förr eller senare ställs alla veterinärer inför svåra dilemman. Det kan vara frågor som när det är rätt att avliva ett djur eller vilka behandlingar som är rimliga i proportion till djurets livslängd och hälsa. När en sådan situation uppstår finns det alltid ett enormt stöd att hämta från kollegor över hela landet.

En som dagligen arbetar för att kvalitetssäkra Distriktsveterinärernas arbete är Maria Karlsson. Hon kombinerar rollen som överveterinär för smådjur med att strategiskt utveckla organisationens patientsäkerhet.

I det arbetet ingår att genomföra utbildningsinsatser, skriva riktlinjer och vara ett stöd för mina kollegor. Eftersom vi är spridda över hela landet ska alla inom Distriktsveterinärerna kunna ringa en vän när de ställs inför etiska frågor kring om eller när det är rätt att behandla ett djur med antibiotika, säger Maria Karlsson.

KLOK ANTIBIOTIKAANVÄNDNING har under de senaste åren varit ett aktuellt ämne i hela Europa, både inom human- och djursjukvården. Distriktsveterinärerna har arbetat strategiskt med riktlinjer sedan 2009, när Maria Karlsson tillsammans med en antibiotikaspecialist höll en utbildning för veterinärer i Norr- och Västerbotten.

Det sammanföll med att vi hade de första fallen av multiresistenta bakterier i Sverige. Det var då vi på allvar började titta kritiskt på hur vi arbetar och inte bara räkna med att vi gör rätt. Sedan dess har vårt svinn av antibiotika minskat dramatiskt, berättar hon.

ATT ANVÄNDA ANTIBIOTIKA med måtta är oftast en svår avvägning. Tidigare pratade man om att minska användningen, men samtidigt är det viktigt att de som behöver antibiotika också får det. Det är en otroligt viktig del i patientsäkerhetsarbetet, menar Maria Karlsson.

I grund och botten handlar det om att inte ge antibiotika mer än vad det är nödvändigt och att noga utreda när det behövs och inte. Om en hund kliar sig ofta och får hudutslag behöver vi inte bara behandla där och då, utan också reda ut orsaken till problemet och få allergin under kontroll. Förändringen som skett under de senaste åren är att antibiotikakurer inte längre är en standardbehandling.

JÄMFÖRT MED ÖVRIGA EUROPA ligger de nordiska länderna långt framme när det gäller strategier för antibiotikaresistens. För att alla veterinärorganisationer ska bli bättre, inte bara Distriktsveterinärerna, har Maria Karlsson tillsammans med Strama Gävleborg varit med och tagit fram en app som ska ge alla veterinärer gemensamma riktlinjer för användning av antibiotika.

Att ge alla djursjukvårdsaktörer en gemensam plattform att luta sig mot är en dröm jag har haft länge. Inom kåren finns det ofta prestige eftersom alla vill göra rätt. Men min erfarenhet är också att veterinärer alltid är intresserade av att bli bättre. Ibland behövs en ledstång för att våga fatta nya beslut. Genom att visa hur vi jobbar hoppas jag att vi kan vara en inspiration för andra aktörer i branschen. Att ständigt förbättra verksamheten är målet både för Distriktsveterinärerna som organisation och för Maria Karlsson i hennes roll. En del av det handlar om att kartlägga nuläget och hitta åtgärder för de situationer som inte blev som man tänkt sig.

INOM DISTRIKTSVETERINÄRERNA FINNS därför en plattform för att registrera klagomål.

När vi får in ett ärende tittar vi på vad som hänt, pratar med dem som är berörda och sätter upp en åtgärdsplan. Det är bara när vi vet hur vi gör som vi också kan bli bättre. Klagomålsprocessen som jag är delaktig i och ansvarar för känner jag mig extra stolt över. Det känns bra i magen när vi på ett strukturerat sätt kan titta på vad kunderna inte är nöjda med.

Foto: Christian Gustavsson