Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

En levande organisation som aldrig sover

Distriktsveterinärernas arbete pågår dygnet runt, året om. Inte bara hos djuren ute i fält, utan också bakom kulisserna. Distriktsveterinärernas chef Peter Svensson berättar om det statliga uppdraget och vad det betyder för organisationens framtida riktning.

Att erbjuda veterinärservice där behovet finns, till alla djurslag och under dygnets alla timmar. Så lyder det uppdrag som Distriktsveterinärerna tilldelats av regeringen, inom ramen för Jordbruksverkets organisation. I det ingår också att smittsäkra om en allvarlig sjukdom bryter ut, samt att genomföra gränskontroller på djur som reser in i Sverige från andra länder. Uppdraget är brett och har en stark samhällsbärande funktion.

Det statliga uppdraget och beredskapen dygnet runt är vad som skiljer Distriktsveterinärerna från många andra aktörer i branschen. För de flesta i organisationen är samhällsuppdraget roten till den starka yrkesstoltheten.

Att vi har beredskap dygnet runt bygger på att vi har personal som brinner för att hjälpa djur i nöd, oavsett när de blir sjuka, säger Peter.

Sedan Peter Svensson tackade ja till rollen som chef 2015 har Distriktsveterinärerna tagit stora kliv inom arbetsmiljö och förbättrande arbetssätt. Det är en viktig pusselbit för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare för ny och befintlig personal. Nästa steg blir att sätta ett ännu större fokus på kunderna.

Det ligger en styrka i att vi både är affärsdrivande samtidigt som vi är en statlig aktör. Det ställer höga krav på oss att arbeta med etik i vår affärsmässighet. Det vill vi att kunderna ska uppfatta och nu kommer vi att ha ett ännu större fokus på kundernas upplevelse av oss, vi vill att de är våra bästa ambassadörer, säger Peter.

Mod är ett av Distriktsveterinärernas ledord, men det kan betyda olika saker för olika människor. För Peter handlar det inte om att göra något som är riskfyllt, tvärtom.

Att Distriktsveterinärerna är en organisation med stort mod handlar om att vi litar på vår kompetens och kan överväga andra arbetssätt idag jämfört med igår.

Framtidens utmaningar handlar bland annat om utökad omvärldsbevakning. Distriktsveterinärerna är en del av att se till att förhindra och ha god beredskap för olika typer av smittor som kan vara ett hot för flera länder i Europa. Klimatförändringar i Sverige och övriga världen påverkar också djuren vilket Distriktsveterinärerna behöver stå rustade för. En sak som gör Peter stolt över Distriktsveterinärerna är den starka etiska kompass som varje dag visar vägen i svåra situationer.

Vi behandlar alltid djuren utifrån rätt förutsättningar. Det innebär att vi gör det vi ser är bäst för djur och djurägare. Där är vår etiska kompass stark och den delar alla som jobbar inom Distriktsveterinärerna.

Peter Svensson

Titel: Chef för Distriktsveterinärerna

Berätta om din bakgrund!

Jag har bland annat jobbat som landsbygdsdirektör i Västra Götaland under fem års tid. Privat har jag också varit hästägare och ordförande i en hästklubb. Nu är jag mer intresserad av verksamhetsperspektivet, arbetsmiljö och processer för att få med mig hela personalen på tåget.

Vilka erfarenheter har du nytta av i din roll?

Affärsmässigheten, förbättringsarbete och arbetsmiljö har varit ett starkt fokus för mig i många år. Det har jag nytta av idag även om jag historiskt sett inte fokuserat på veterinärfrågor förrän nu.