Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Distrikts­veterinärernas organisation

Våra mottagningar och filialer finns på omkring 80 platser från Tomelilla i söder till Kiruna i norr. Här arbetar cirka 500 veterinärer, leg. djursjukskötare och djurvårdare. Våra veterinärer är allmänpraktiker och flera har dessutom specialistkompetens.

Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket och en garanti för att det finns tillgång till veterinär service dygnet runt, året om. Distriktsveterinärerna är också en operativ veterinärresurs vid utbrott av smittsam sjukdom. Sverige har ett mycket starkt åtagande gällande tillgång till djursjukvård jämfört med många andra länder inom EU. Jordbruksverket har som myndighet ansvar för att det finns veterinärvård och Distriktsveterinärerna är den del av Jordbruksverket som utför de tjänster som efterfrågas. Distriktsveterinärerna är en egen verksamhetsgren inom Jordbruksverket.

I Jönköping finns Distriktsveterinärernas administrativa enhet som är stöd till hela verksamheten.

Region, praktikområde och mottagning

Landet är indelat i två regioner och varje region leds av en regionchef. En region består av fler praktikområden som i sin tur kan bestå av en eller flera mottagningar. Praktikområdet leds av en klinikchef som är ansvarig inför regionchefen. Varje mottagning ansvarar för att ge service främst inom sitt eget geografiskt fastställda område.

Distrikts­veterinärernas ledning