Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Robert ter Horst |
TF. Chef Distriktsveterinärerna, Chef Inköp - Smittskydd, officiella uppdrag

Foto: Christian Gustavsson

KONTAKTINFORMATION


E-POST

robertter.horst@jordbruksverket.se

TELEFONNUMMER
010-122 80 44

MOBILNUMMER
070-326 93 72