Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Covid-19 och djur | frågor och svar

Även om viruset ursprungligen härstammar från vilda djur så drivs den pågående epidemin av smittspridning mellan människor utan inblandning av djur. Ett antal rapporter visar dock att viruset kan överföras från människa till katt och hund, men också till iller och mink, under vissa omständigheter. Smittade katter kan utveckla sjukdomssymtom som i de flesta fall är lindriga och övergående, medan smittspridning i större grupper av mink har förknippats med viss ökad dödlighet. Det går inte att utesluta att även andra husdjur kan smittas.

I dagsläget finns däremot inga rapporter om smitta från katt eller hund till människa även om detta inte kan uteslutas. Dock bedöms den eventuella smittspridning som sker från infekterade husdjur som försumbar i förhållande till den smittspridning som sker mellan människor i samhället.

För att förebygga smittspridning mellan människa och djur eller vice versa är den allmänna rekommendationen att man vid kontakt med husdjur, inklusive produktionsdjur och hästar, följer normala hygienrutiner. Handtvätt med tvål och vatten innan och efter kontakt med djur är en bra grund som är extra viktigt om man är sjuk. Djurägare med bekräftad eller misstänkt covid-19 kan dessutom som en extra försiktighetsåtgärd i den mån det är möjligt begränsa sina kontakter med husdjur för att minska risken för att djuren i fråga ska smittas.

Kontakta SVA om du har frågor om smitta och djur. Du kan även läsa mer på deras webbplats.

Läs mer på Statens veterinärmedicinska anstalts webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

m du inte kan ta hand om till exempel din hund så får du ordna så att någon annan gör det åt dig. Som djurägare är du ansvarig för att ditt djur tas om hand i enlighet med de regler som finns.

På företag med många anställda kan det finnas anledning att tänka igenom hur man ska hantera en situation med eventuell personalbrist. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppmanar till att planera för en sådan händelse. Precis som med andra djur är det du som djurägare som har ansvar för att se till att djuren sköts i enlighet med reglerna. Behöver djur avlivas ska det också ske i enlighet med regelverket.

Distriktsveterinärerna arbetar som alltid efter en prioritering där smittskyddsarbete i olika former prioriteras först. Genom att samverka mellan mottagningar täcker vi upp för varandra om många blir sjuka samtidigt och akuta fall och djurskyddsfall går då alltid först.

Blir fler sjuka samtidigt så prioriterar vi produktionsdjuren, akuta fall på häst och statliga tjänstehundar. Det kan innebära att du som smådjursägare hänvisas till en annan Distriktsveterinärmottagning eller om det inte går till en privat klinik.

I dagsläget ska alla djurskyddsregler följas som vanligt. Djurägaren är skyldig att ta hand om sina djur i enlighet med de regler som finns och lösa de problem som personalbrist kan orsaka.

Under så kallad force majeure kan vi på Jordbruksverket ansöka till EU- kommissionen om undantag från EU:s regelverk, och om sådan beviljas kan vissa undantag göras. Om vi bedömer att läget kräver sådana undantag kommer vi gå ut med tydlig information om vad som gäller.

som gäller.

Reglerna för att resa med djur har inte ändrats med anledning av det nya coronaviruset. Vi följer utvecklingen och informerar om det blir ändringar i dessa regler. Det finns dock mycket att tänka på om du ska ta in ett djur i Sverige och vilka regler som gäller beror på varifrån djuret kommer och hur det klassas utifrån regelverket. Regelverket är olika även beroende om djuret klassas som sällskapsdjur eller handelsdjur. Djur som klassas som sällskapsdjur är de som reser med sin ägare, eller som reser samma väg som sin ägare men högst fem dagar före eller efter ägaren. Dessutom får de inte resa i grupp på fler än fem djur, eller i syfte att byta ägare. Alla andra djur ses som handelsdjur.

Information om införsel av sällskapsdjur.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om införsel av handelsdjur.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster