Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Covid-19 och djur | frågor och svar

Kan mina sällskapsdjur smittas om jag blir sjuk?

I förhållande till den smittspridning som sker mellan människor i samhället är en eventuell smittspridning från infekterade husdjur försumbar.

Enstaka rapporter tyder på att viruset kan överföras från människa till hund och katt under vissa omständigheter, och det går inte att utesluta att även andra husdjur kan smittas. Om infekterade människor överför viruset till ett djur bedöms inte ett sådant djur utgöra en större smittrisk än andra föremål en infekterad människa kommer i kontakt med.

Vid kontakt med djur, inkluderande produktionsdjur och till exempel hästar, rekommenderas att man följer sina normala hygienrutiner. Handtvätt med tvål och vatten innan kontakt med djur är en bra grund och extra viktigt om man är sjuk.

Kontakta SVA om du har frågor om smitta och djur. Du kan även läsa mer på deras webbplats.

Läs mer på Statens veterinärmedicinska anstalts webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad händer med mina djur om jag blir sjuk?

Om du inte kan ta hand om till exempel din hund så får du ordna så att någon annan gör det åt dig. Som djurägare är du ansvarig för att ditt djur tas om hand i enlighet med de regler som finns.

På företag med många anställda kan det finnas anledning att tänka igenom hur man ska hantera en situation med eventuell personalbrist. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppmanar till att planera för en sådan händelse. Precis som med andra djur är det du som djurägare som har ansvar för att se till att djuren sköts i enlighet med reglerna. Behöver djur avlivas ska det också ske i enlighet med regelverket.

Har Distriktsveterinärerna någon beredskap för hur de ska prioritera om många veterinärer blir sjuka samtidigt?

Distriktsveterinärerna arbetar som alltid efter en prioritering där smittskyddsarbete i olika former prioriteras först. Genom att samverka mellan mottagningar täcker vi upp för varandra om många blir sjuka samtidigt och akuta fall och djurskyddsfall går då alltid först.

Blir fler sjuka samtidigt så prioriterar vi produktionsdjuren, akuta fall på häst och statliga tjänstehundar. Det kan innebära att du som smådjursägare hänvisas till en annan Distriktsveterinärmottagning eller om det inte går till en privat klinik.

Jag driver en gård och min personal har varit utomlands i ett riskområde. Ska de sitta i karantän innan de börjar jobba igen?

När det gäller frågor om folkhälsa så hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens information och råd.

Frågor och svar om Covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur ska man hantera personalbrist på slakterier eller vid djurtransporter? Kan Jordbruksverket ge generella undantag från olika regler kring till exempel kompetensbevis, beläggningsgrad, transporttider eller likande?

I dagsläget ska alla djurskyddsregler följas som vanligt. Djurägaren är skyldig att ta hand om sina djur i enlighet med de regler som finns och lösa de problem som personalbrist kan orsaka.

Under så kallad Force majeure kan vi på Jordbruksverket ansöka till EU- kommissionen om undantag från EU:s regelverk, och om sådan beviljas kan vissa undantag göras. Om vi bedömer att läget kräver sådana undantag kommer vi gå ut med tydlig information om vad som gäller.

Kan jag importera en hund, katt eller iller från ett annat land?

Reglerna för att resa med djur har inte ändrats med anledning av det nya coronaviruset Covid-19. Vi följer utvecklingen och informerar om det blir ändringar i dessa regler. Det finns dock mycket att tänka på om du ska ta in ett djur i Sverige och vilka regler som gäller beror på varifrån djuret kommer och hur det klassas utifrån regelverket. Regelverket är olika även beroende om djuret klassas som sällskapsdjur eller handelsdjur. Djur som klassas som sällskapsdjur är de som reser med sin ägare, eller som reser samma väg som sin ägare men högst fem dagar före eller efter ägaren. Dessutom får de inte resa i grupp på fler än fem djur, eller i syfte att byta ägare. Alla andra djur ses som handelsdjur.

Information om införsel av sällskapsdjur.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om införsel av handelsdjur.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster