Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Besättnings­service Gris

– en helhetslösning för dig som är grisproducent.

En tjänst som ger dig regelbundenhet i veterinärbesöken, tillgång till specialistkompetens samt fördjupad rådgivning om djurhälsa, produktion
och ekonomi.

Besättningsservice Gris består av:

Villkorad läkemedelsanvändning

Efter godkänd kurs och uppgjord plan med din besättningsveterinär kan du själv behandla dina grisar utifrån symtom. Normalt gör veterinären en uppföljning var femte vecka.

Organiserad hälsokontroll

En hälsokontrollveterinär gör kontrollbesök 1–4 gånger per år, beroende på typ av produktion. I samband med besök görs uppföljning av villkorad läkemedelsanvändning.

Frivillig och förebyggande salmonellakontroll

Anslutning till salmonellakontroll­programmet är en förutsättning för att kunna få maximal statlig ersättning – 70 % av utgifterna för produktionsförluster och sanering. Kontrollbesök
sker en gång per år. I samband med besök för frivillig salmonellakontroll görs uppföljning av villkorad läkemedelsanvändning.

Förmånlig försäkring

Du som ansluter dig till hälso- och salmonellakontrollen får en förmånlig försäkringslösning genom ett samarbete med Agria. Via en salmonellaförsäkring kan skyddet vid utbrott av salmonella uppgå till 91 %.

Rådgivning i djurhälsofrågor

Du kan få rådgivning i samband med veterinärbesök, via telefon, mejl, faktaartiklar i branschpress samt på vår webbplats.

Specialrådgivning kring djurhälsa, produktion och ekonomi

Vi erbjuder specialrådgivning genom vårt samarbete med Jörgen Lindahl, specialistveterinär (fagdyrlaege) från Oevet i Danmark. Rådgivningsformen är öppen för alla, men rekommenderas särskilt till dig som har mer än 200 suggor.

Veterinärer med spetskompetens inom grisproduktion