Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

ViLA Mjölk utbildning för mjölkföretagare och djurskötare - 15 december

ViLA står för villkorad läkemedelsanvändning och är ett nära samarbete mellan dig och din besättningsveterinär kring djurhälsan och produktionen i din besättning. Förutom bollplank och råd får du möjlighet att själv behandla vissa sjukdomar i din mjölkproducerande besättning.

Utbildningen är en dag och den ges digitalt via Teams. Efter godkänd utbildning får du själv behandla djur inom ramen för ViLA Mjölk. Du får också ett inläsningskompendium på posten före kursen med grundläggande kunskap om ViLA, kons och kalvens fysiologi och hur du kan förebygga sjukdomar. Efter kursen gör du en kortare examination.

Under kursen tas bland annat upp:

  • Antibiotikaresistens
  • Säker läkemedelshantering
  • Symtom och behandling
  • Hur ViLA Mjölk går till i praktiken

Kursledare: Anette och Inger
När: Fredag 15/12 kl. 9-16
Var: Digitalt via Teams
Språk: Svenska
Kostnad: 1300 kronor + moms
Anmälan: Hör av dig till carolina.pettersson@distriktsveterinarerna.se eller via telefon 070-768 13 46, senast 10/12. Ange namn, postadress (hit skickas kompendiet), e-post, SE-nummer samt fakturaadress.