Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Nya regler för hund- och kattägare

Den 15 juni börjar de nya djurskyddsreglerna för hundar och katter att gälla. Drygt 2 miljoner hundar och katter lever i Sverige. En femtedel av de svenska hushållen har minst en katt och ungefär 15 procent av hushållen har en hund. De nya djurskyddsreglerna ska underlätta för djurägarna att göra rätt.

En viktig ambition med de nya reglerna har varit att höja kattens status. Djurägarens ansvar för att tillgodose kattens behov blir tydligare och kravet på att katterna inte förökar sig oplanerat blir tuffare. Att förhindra att katten förökar sig oplanerat kan ske på olika sätt, exempelvis genom kastrering. Allt för många katter är idag hemlösa i Sverige.

Högre krav på kunskap för att hålla en katt eller hund

De nya reglerna, som är brett förankrade och bygger på ny forskning, beskriver vilka behov hunden och katten har och vilka funktioner och mål som är viktiga för att djuren ska må bra. Djurhållarens ansvar blir tydligare och att det krävs kunskap för att hålla en katt eller hund.

Målet med de nya reglerna är att

  • stärka djurskyddet för hundar och katter
  • anpassa reglerna till ny kunskap och den nya djurskyddslagen
  • tydliggöra hundar och katters behov
  • tydliggöra djurhållaren ansvar och krav på kompetens
  • underlätta för djurhållaren att följa reglerna och hantera sina djur i vardagen.

De nya reglerna gäller också branscher och verksamheter som riktar sig till hund- och kattägare samt hundar som används i tjänsteverksamhet, såväl offentligt som privat.

Enklare att gör rätt

De nya reglerna ska ge djuren en god djurvälfärd och göra lagstiftningen enklare. Det blir tydligare vilka funktioner och mål som är viktiga för att hunden och katten ska må bra och de öppnar upp för att kunna acceptera avvikelser om det är godtagbart ur djurskyddssynpunkt.

Veterinärer får rätt att bedöma om hundar och katter får hållas och skötas på annat sätt än vad reglerna säger, om det finns veterinärmedicinska skäl för det. Det kommer inte längre att krävas dispenser från Jordbruksverket för detta.

De nya reglerna tydliggör också hur ett gott avelsarbete ska gå till och vilka grundläggande behov som är viktiga för hundars och katters välbefinnande.

Mer information

Jordbruksverkets information om "Nya regler för hund- och kattägare" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gullig grå kattunge som sitter och tittar upp mot himlen med en grön barrskog i bakgrunden.

Kastrering | HANKATT

Har du en katt som inte används i avel kanske du ska tänka på att kastrera. Fördelarna är många och genom...

Boka nu
Gullig grå kattunge fotad ovanifrån.

Kastrering | HONKATT

Har du en katt som inte används i avel kanske du ska tänka på att kastrera. Fördelarna är många och genom...

Boka nu