Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Vår logotyp

Här kan du se Distriktsveterinärernaa logotyp och ladda ner den i olika format. Kontakta alltid oss om du vill använda logotypen.

Logotypen som symbol

Logotypen är i sitt grundutförande svart, röd och grå. Symbolen speglar Distriktveterinärernas
tillhörighet till Jordbruksverket.


Logotypens symbolfärger enligt olika färgskalor


PMS

CMYK

RGB

Röd

485C

0, 95, 100, 0

228, 35, 19

Svart

Black 4 c

0, 0, 0, 100

0, 0, 0

Grå

Cool gray 8 C

0, 0, 0, 60

135, 135, 135

Distriktsveterinärernas logotyp finns i färg och negativ i vitt. För att säkerställa att logotypen är
konsekvent och syns tydligt är det viktigt att det finns en frizon runt logotypen. Logotypen får under inga omständigheter beskäras eller göras om/förvrängas.

För att säkerställa läsbarheten och att logotypen syns tydligt så har den en minsta tillåtna storlek i såväl tryckta som digitala medier. Logotypen får inte vara mindre än 30mm i tryckta medier eller mindre än 180 pixlar i digitala medier.

Kontakta oss om du vill använda vår logotyp

Om du vill använda någon av våra logotyper måste du kontakta oss först. Du når vår marknadsavdelning genom mejl.

marknad@distriktsveterinarerna.se