Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Vårt Hygienarbete

Distriktsveterinärerna har en hygienpolicy som syftar till att:

  • motverka smittspridning av resistenta bakterier
  • minska risken för antibiotikaresistens
  • skapa en god behandlingsmiljö
  • dela med oss av kunskap om vårdhygien till djurägare och andra aktörer inom djursjukvården

Ansvarsfull användning av antibiotika

Ökningen av antibiotikaresistens är ett stort framtida hot för vår och våra djurs hälsa. Antibiotika kan många gånger rädda liv men behandling med antibiotika kan i sig vara en risk. Antibiotikaresistenta bakterier som överlevt behandlingen kan spridas och orsaka svårbehandlade infektioner hos människor och djur.

Distrikstveterinärerna bekämpar resistensutveckling hos bakterier framför allt genom:

  1. goda hygienrutiner och ett aktivt smittskyddsarbete
  2. en ansvarsfull och återhållsam antibiotikaanvändning

Utbildning och råd om hygien

Vi jobbar ständigt med att utveckla och förbättra vår vårdhygien. Vi utbildar våra veterinärer, djursjukvårdare och veterinärassistenter om vår hygienpolicy och ger råd till dig som djurägare.

Distriktsveterinärernas centrala Hygiengrupp verkar för utbildning i hygienfrågor och tar fram material, både skriftligt och databaserat.

Hygienarbete på våra mottagningar

På varje distriktsveterinärmottagning finns utsedda hygienombud som tillsammans med medarbetarna ser till att hygienpolicyn efterlevs.