Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Officiella veterinärer

Flertalet distriktsveterinärer verkar som officiella veterinärer.

Detta innebär t.ex. att vi kan utfärda intyg vid in- och utförsel av djur och djurprodukter inom och utanför EU, men också att vi har tillsyn av anläggningar som är godkända för handel inom EU. Vi gör även stickprovskontroller i samband med införsel från EU-länder. Vi har också behörighet att bedriva veterinärt arbete vid ett antal gränskontrollstationer i landet.

Syftet med regelverket kring officiella uppdrag är att förebygga och förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.