Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Officiella veterinärer

Flertalet distriktsveterinärer verkar som officiella veterinärer.

Detta innebär t.ex. att vi kan utfärda intyg vid in- och utförsel av djur och djurprodukter inom och utanför EU, men också att vi har tillsyn av anläggningar som är godkända för handel inom EU. Vi gör även stickprovskontroller i samband med införsel från EU-länder. Vi har också behörighet att bedriva veterinärt arbete vid ett antal gränskontrollstationer i landet.

Syftet med regelverket kring officiella uppdrag är att förebygga och förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.

Närbild på en manlig Distriktsveterinär med långt grått skägg och glasögon som står inne på en flygplats. Han arbetar som gränskontrollant.

Officiella intyg - information

För att utfärda export-intyg via Traces-systemet behöver vi vissa uppgifter.

Läs mer om officiella intyg
Närbild på två vackra hästar som tittar in i kameran i en hage 

Officiella intyg - formulär häst

För att utfärda export-intyg via Traces-systemet behöver vi vissa uppgifter. Information om officiella...

Till formulär för häst
Vackra vita får och lamm på äng. Foto: Pixabay

Officiella intyg - formulär för övriga djur, produkter och avelsmaterial

För att utfärda export-intyg via Traces-systemet behöver vi vissa uppgifter. Information om officiella...

Till formulär för övriga djur, produkter och avelsmaterial.