Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Tack för att du berättar!

Har du sett något i vår verksamhet som inte fungerar eller saknar du något? Har du klagomål, reklamation, feedback för förbättring eller om du vill berätta något positivt?

Berätta i första hand direkt för den personal du haft kontakt med eller prata med klinikchefen på din mottagning.

Vi arbetar med ständiga förbättringar och är tacksamma för att ta del av dina synpunkter och din upplevelse av oss och vår verksamhet. Det hjälper oss att utvecklas och bli ännu bättre.

Formulär | klagomål, reklamation och feedbackVad händer när du har lämnat en reklamation?

I de flesta fall svarar vi på ditt klagomål inom 1-3 veckor. Ibland behöver vi mer information och då kan det ta lite längre tid. Om vi behöver mer information kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Om du begär skadestånd

Varje situation inom djursjukvården är unik och komplikationer efter ett utfört ingrepp kan ibland förekomma. Om du anser att vi har orsakat en skada som medfört en utgift för dig har du möjlighet att begära skadestånd. Gör så här: Skriv till oss om varför du begär skadestånd. Beskriv händelseförloppet, ange förrättnings- eller fakturanummer för det aktuella ärendet. Ange det belopp du begär skadestånd för. Beloppet måste kunna styrkas. Skriv under med ditt namn. Lämna också ditt telefonnummer och eventuell e-postadress där vi kan nå dig dagtid.

Märk brevet med Skadestånd och skicka det till: Distriktsveterinärerna, Jordbruksverket, 551 82 Jönköping