Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Min journal alla djurslag

Distriktsveterinärerna får normalt inte lämna ut uppgifter ur en journal utan uppdragsgivarens, dvs. beställarens, samtycke om uppgifterna har förts in i journalen som en följd av ett uppdrag, så kallad uppdragssekretess.

Det saknar betydelse vem som begär ut uppgifterna, inte ens Jordbruksverkets avdelning för djurskydd och hälsa, länsstyrelsen, polis, åklagare eller djurets ägare om denne är annan än uppdragsgivaren har rätt att få ut uppgifterna.

Det är alltså den som bokar och beställer ett uppdrag hos oss som äger informationen i journalen och som om behov uppstår, måste godkänna om uppgifterna får lämnas vidare.