Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Officiella intyg

Det är viktigt att Du som djurägare tar reda på kraven i mottagarlandet! Du kan hitta mer information på Jordbruksverkets hemsida.

För dig som ska ut och resa - Jordbruksverket.se (länk) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För vissa resor som sker inom EU krävs ett hälsointyg i Traces. Det ska utfärdas av en officiell veterinär som besiktar djuret och utfärdar ett intyg och det ska göras viss tid innan resan påbörjas. OBS! Tänk på att djuret måste besiktas på sin ursprungsanläggning för att vi ska kunna utfärda intyget.

I intyget ska bland annat avsändar- och mottagaranläggning anges. Dessa ska vara registrerade i myndighetens register, för anläggningar i Sverige är det Jordbruksverket som hanterar registret. I vissa fall ska även transportör anges samt vara registrerad.

För anläggningarna krävs också att de har anmält att de kommer att sända djur till eller ta emot djur från andra länder. Om det inte är gjort i samband med att anläggningen registrerades går det göra i efterhand via Jordbruksverkets e-tjänst. Observera att även anläggningen i det andra landet måste ha anmält till sitt lands myndighet att de kommer att sända elller ta emot djur från andra länder.

Det är viktigt att du ser till att alla dessa uppgifter är klara innan du bokar tid, annars kan vi inte utfärda ett intyg!

Vi behöver få bokningen i god tid. Räkna med en handläggningstid på minst 1 vecka, ibland längre tid.

Att göra innan bokning av tid:

  • Kontrollera att alla uppgifter om mottagare och avsändare är registrerade i myndigheternas register och att de har anmält att de ska ta emot eller sända djur till annat land.
  • Kontrollera att alla uppgifter om transportör är registrerade i myndigheternas register.
  • Kontakta din Distriktsveterinärmottagning och boka tid.
  • Fyll i vårt formulär med uppgifter vi behöver för att utfärda ditt intyg och skicka till mottagningen.

Om fler än ett djur ska transporteras - ladda ner dokumentet "Identifiering av djur" HÄR Word, 70.6 kB, öppnas i nytt fönster. och fyll i. Bifoga längst ner i formuläret.

För ett besök där vi ska utfärda ett Hälsointyg i Traces ska vi debitera enligt denna författning:

SJVFS 2022:31 Saknr D 74 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gällande avgifter (moms tillkommer):

  • Administrativ avgift: 150 kr/intyg (max debitering 5 intyg)
  • Fast reseavgift: 1 500 kr
  • Timavgift: 1 220 kr (2023), 1250 (2024)

Om uppdraget beställts samma dag tillkommer en akutavgift om 350 kr och för uppdrag under beredskapstid (17.00 – 08.00) tillkommer beredskapspåslag.

Vi kan inte garantera att uppdraget kan utföras samma dag som beställning utan de flesta intyg kräver en viss förberedelsetid och vi rekommenderar att du anmäler minst 1-3 veckor innan du behöver ditt intyg.”

Timavgiften debiteras för all tid som uppdraget tagit, alltså inte bara för tiden på plats utan även för förberedande och efterarbete och även om det av olika anledningar inte utfärdas ett intyg. Ju bättre förberedd du är med korrekta uppgifter och alla registreringar redan klara desto lägre kostnad blir det för dig.

Prisexempel:

  • Minsta debitering är 30 min.
  • Kostnad för 60 minuter blir alltså: 3 625 kr inkl. moms. (lägsta kostnad för uppdraget (30 min) är 2 844 kr).

Tänk på att ha alla uppgifter klara och se till att alla anläggningar (även mottagarens) och transportörer är registrerade i Traces NT så går det smidigare och blir en lägre kostnad.

Här hittar du information på Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om vad som gäller vid resa med djur.