Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Att tänka på när veterinären kommer

Innan vi kommer ut till dig på gården eller i stallet finns det några saker som kan vara bra att tänka på och som vi vill be dig att hjälpa oss med. Distriktsveterinärerna är måna om att arbeta på ett professionellt och säkert sätt för att förhindra smittspridning och att farliga situationer uppstår. Vi vill också hålla en hög kvalitet på vårt arbete och göra ett bra jobb för att du som djurägare ska bli så nöjd som möjligt. Så här kan du hjälpa oss:

Förbered besöket

 • Djuret ska tas in i stallet före besöket. I en lösdrift måste det finnas möjlighet att placera ett sjukt djur uppbundet i spilta eller box avskilt från andra djur.
 • Är djuret väldigt lerigt är det bra om man kan borsta eller spola av den värsta smutsen i väntan på att vi kommer.

Veterinären behöver minst en person till hjälp under besöket. Medhjälparen som ska ha fyllt 18 år bör också vara kompetent för sin uppgift och ha kunskap och förmåga att kunna hjälpa till. Det är viktigt att medhjälparen kan besvara frågor om besättningen/djuret och är väl insatt i det aktuella fallet.

Uppgifter av betydelse är exempelvis:

 • djurets ålder
 • symtom på sjukdom
 • senaste kalvning (för nöt)
 • hur länge djuret varit sjukt.

God hygien

För att kunna arbeta under bra förutsättningar behöver vi:

 • Tillgång till en ren yta att ställa ifrån oss saker på.
 • Tillgång till varmt och kallt vatten under besöket.
 • Tillgång till god belysning.
 • Efter besöket behöver veterinären göra ren sina stövlar/skor med rinnande kallt vatten och gärna en borste.

De här förutsättningarna är nödvändiga för att veterinären ska kunna göra en noggrann undersökning och behandling, samt hålla en god hygien. Vi är angelägna om att inte föra smittor vidare mellan patienter, gårdar och stallar. Idag blir det allt vanligare med resistenta bakterier. Det är en av orsakerna till att vi vill ha bra rutiner vid och kring våra besök.

Arbetsmiljö

För att kunna hjälpa dig och ditt djur på bästa sätt är det viktigt att vår personal kan arbeta skyddat från kyla, vind och nederbörd. Vid riktigt kall väderlek kan en värmefläkt behövas.

 • Se till att ingångar och gårdsplan är halkfria.
 • Varna för låga dörrar, rör, ledningar eller annat som kan vara förrädiskt för den som inte är bekant med lokalerna och miljön.
 • Vet du om att djuret är oroligt eller aggressivt behöver du tala om det för oss.
 • I lösdrift måste det finnas möjlighet att placera ett sjukt djur uppbundet i spilta eller box.
 • Vid undersökning av häst är det nödvändigt att med-hjälparen kan hålla och hantera hästen.

Tänk på att ditt djurstall behöver fungera som veterinärens arbetsplats och därför är det viktigt att du som djurägare kan tillgodose en bra arbetsmiljö. Vår personal kan under vissa förutsättningar behöva neka alternativt behöva begränsa/anpassa behandlingen om detta anses för riskabelt eller inte står i överensstämmelse med arbetsmiljölagen (Arbete med djur: AFS 2008:17)

Hoppas att du vill hjälpa oss med detta!