Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Olyckstillbud häst

Se till att få ut hästarna så snabbt som möjligt! Tänk dock först på din egen säkerhet. Ring 112! Rökskador kan snabbt bli svårbehandlade och livshotande.

Råd
Brandpersonal utbildas ofta i att sätta grimmor på hästar och leda dem ut ur stall, men de måste hitta grimmorna och grimskaften! Ha grimmor och grimskaft på bestämda ställen. De ska lätt kunna hittas intill hästarna.

Vid brand - att tänka på

Tydliga kontaktlistor till hästägare, veterinär och avlivningstjänst måste finnas! Alla kan behöva kallas snabbt till
platsen. Gör gärna en utrymningsplan för hur hästarna ska placeras vid händelse av brand och anslå denna intill kontaktuppgifterna.

Hästar har ibland en tendens att på grund av stress springa tillbaka in i ett brinnande stall eftersom de upplever en trygghet i stallet. Släpp dem inte hur som helst!
Häst som ligger utmattad i box vid brand eller rök kan ofta räddas med vanlig andningsluft (lufttuber till rökdykning) som brandmännen har med sig. Detta känner brandmännen eventuellt inte till. Man kopplar en enkel slang till tuben och sticker in den en bit i näsborren.
Övriga skador på hästar bör bedömas av veterinär, inte minst eftersom försäkringsfrågor kan bli aktuella senare.

Hästar kan olyckligtvis gå ned sig och fastna i dike, myrmark eller liknande.

Råd

  • Ring Räddningstjänsten via 112 och meddela problemet.
  • Ange positionen så noga som möjligt och ge en så bra bild över läget som möjligt. Kom överens om mötesplats för att kunna visa vägen.
  • Sätt under väntetiden gärna på hästen en stadig grimma fäst i ett rep i syfte att hjälpa den att hålla huvudet över vattnet.
  • Försök hålla den varm med filtar.
  • Håll gärna hästen sällskap och prata lugnande med den för att om möjligt minska risk för stress och utmattning.
  • Allt ovan görs under förutsättning att detta är möjligt utan att ta betydande risk för någon människa.
  • Försök gärna ta reda på om resurser i form av lantbrukare eller entreprenör kan finnas tillgängliga för att bidra med hjälp t.ex. i form av traktorer och andra maskiner som kan nå fram till hästen.
  • Låt räddningspersonalen överta ansvaret för arbetet när de kommer och bidra med det du kan. De har utrustning med sig för att ta sig fram till hästen och fästa draglinor så att hästen kan dras loss.
  • Det är ofta även befogat att larma veterinär om hästen är skadad, utmattad/chockad då den kan behöva dropp och/eller smärtlindring. Räddningstjänsten ska inte debitera kostnad för sitt arbete vid livräddning av häst.

Alla typer av sår och skelettskador kan uppkomma vid trafikskador och hästen bör kollas igenom noga. Tänk på att adrenalin samt chock kan göra att de inte känner smärtan så tydligt.

Råd

Om uppenbara skador uppkommit ska de hanteras som vanligt av veterinär. Om hästen verkar oskadd men chockad så lägg på den en filt och kontakta veterinär för rådgivning då hästen kan behöva behandlas för chock.

Ovanligt! Hästen tål normalt hög värme och svettas rikligt. Hästen kan bli uttorkad vid vistelse i solsken, under långa transporter eller i ett mycket varmt stall om den inte får tillgång till tillräckligt med friskt vatten.

Råd

Ge vatten att dricka. Blöt eventuellt huvud och päls med vatten via hinkar, slang eller handdukar! Spola om möjligt hästen med lagom kallt vatten!
Om hästens allmäntillstånd är påverkat även efter att den fått komma in och fått vatten, så kontakta veterinär då dropp kan behövas om hästen blivit uttorkad.