Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Sårskada på häst - checklista

Om din häst får en sårskada, gå igenom punkterna nedan. Behöver du ringa veterinären? Ju fler uppgifter du har, desto bättre kan veterinären bedöma situationen.

Var sitter såret?

Undersök hela hästen, det kan finnas flera skador. Om såret har gått igenom huden, framförallt vid sår på ben, bör du ringa veterinär för rådgivning då det finns många känsliga strukturer som till exempel ledkapsel och senskida som ligger precis under huden.

Blöder det?

Om blodet rinner eller pulserar behöver du lägga ett tryckförband i väntan på veterinären. Lägg en ihoprullad gasbinda över blödningen och dra fast den med en vetrap (eller annat bandagematerial). Låt inte tryckförbandet sitta längre än 30-40 min.

Feber

Normal temperatur är 37,4-38,2. Om hästen har feber, så ring veterinär.

Hälta

Är hästen halt? Ta hästen till en box, om det är möjligt, och ring veterinär. Hästen bör inte bli halt av mindre och okomplicerade sår.

Stelkrampsvaccination

Är hästen stelkrampsvaccinerad? När? Om det är mer än 6-12 mån sedan kan det behövas en ny dos.

Sticksår

Sticksår kan se oskyldiga ut men kan vara allvarliga då de kan ha skadat någon djupare struktur och/eller det kan finnas något främmande föremål kvar i såret. Om hästen blir halt, får feber eller om såret inte läker - ring veterinär.

Svullnad

Om det är mer än lindrigt svullet runt såret - ring veterinär.

Sår som behöver sys

För att få den bästa möjligheten till en bra läkning behöver såret sys inom 6-8 timmar.

Sårrengöring

Använd inte kemikalier, som till exempel jodopax, i såret. Spola såret med koksaltlösning. För att hålla såret fuktigt, vilket är viktigt, kan du använda hydrogel. Det är en steril gel som det finns flera sorter av på marknaden. Skydda såret med ett bandage. Vid sår på ben använd mycket bomull runt hela benet för att undvika tryck och använd aldrig elastiska bandage. Använd alltid handskar vid hantering av sår, både för din och hästens skull.

Ytliga sår

Vid ytliga sår som inte gått igenom huden kan zinksalva eller medicinsk honung strykas på efter rengöring. Dessa produkter skadar inte vävnaden.

Ett sår läker fortare om hästen står still, därför är det bra med boxvila.

Om ett sår inte läker som förväntat är det något som stör läkningen, ring då din veterinär!